Thích ○○○ 
Đăng lúc 14:59 07/05/2019  ○○○
.. tiện thêm .. phụ kiện làm đẹp .. (lưu kho chưa dùng)
 
 
 
Đăng lúc 08:33 08/05/2019  ○○○
.. gửi bộ J .. (lưu kho chưa dùng) - (đấu giá/ thỏa thuận x 01 ngày)
 
 
 
 
 
 
 
Cập nhật lúc 08:10 10/05/2019  ○○○
.. ké gửi "đồ chơi" .. lâu lâu trọn bộ 
Giá về 3.x .. (đấu giá 01 ngày) - xong
 
 
 
 
 
 
 
 
Cập nhật lúc 08:10 10/05/2019  ○○○
.. thêm đồ ăn chơi .. (đấu giá 01 ngày) - xong
 
Đăng lúc 08:22 09/05/2019  ○○○
.. đồ chơi nhôm ..  .. (lưu kho)
Giá về 2.x (thoả thuận x 0,5 ngày)
 
 
 
 
Cập nhật lúc 09:27 11/05/2019  ○○○
.. gửi cụ .. cả đôi
Giá về 1.300k (đấu giá 01 ngày) - xong
 
 
Đăng lúc 10:28 09/05/2019  ○○○
.. cụ nào .. vào nhận ..  ..
 
 
 
 
 
 
 
Cập nhật lúc 09:27 11/05/2019  ○○○
.. thêm đồ chơi ..
Giá về 900k (đấu giá 1,5 ngày) - xong
 
 
 
 
 
 
Cập nhật lúc 09:26 11/05/2019  ○○○
.. đồ gửi .. (đấu giá 0,5 ngày) - xong
 
 
 
 
 

241 Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Cập nhật lúc 10:06 19/07/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
.. gửi cụ .. "pha lệch" ..  ..
Giá về 1.300k (đấu giá 1,5 ngày)
 
 
 
 
 
 
Cập nhật lúc 08:21 19/07/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
.. tiếp thanh lý bộ R~T .. (lưu kho)
 
 
 
Cập nhật lúc 22:26 18/07/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
.. Excel .. (giao dịch x 01 ngày)
 
 
Cập nhật lúc 16:24 18/07/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
..  .. (không giao dịch)
 
 
Cập nhật lúc 15:36 18/07/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
.. ké nốt chục 10c .. (lưu kho) - (giao dịch x 02 ngày)
 
 
 
Cập nhật lúc 15:21 18/07/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
.. các cụ xem vui ..  .. (lưu kho - không giao dịch)
 
 
Cập nhật lúc 14:07 18/07/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
.. thêm đồ chơi .. S-C .. (lưu kho)
Giá về 1.x .. (thỏa thuận)
 
 
 
 
Cập nhật lúc 09:48 18/07/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
thêm gửi .. Nor & Hur .. (giao dịch x.x)
 
 
 
Trang:  1 2  3  4  5  ... Trang kế Trang cuối
Đăng Phản Hồi 
Báo cáo