Thích ○○○ 
Cập nhật lúc 08:19 08/05/2019  ○○○
.. lâu lâu .. lại thanh lý .. 
Giá về 700k (đấu giá/giao dịch x 01 ngày) - xong
 
 
 
 
Cập nhật lúc 09:40 06/05/2019  ○○○
.. ké gửi ..  .. (giao dịch x 0,5 ngày) - dừng
 
 
Đăng lúc 10:50 06/05/2019  ○○○
.. xuất ra đã ít mà còn được như này thì ..  .. (giao dịch x thỏa thuận)
 
 
 
 
 
 
Cập nhật lúc 13:52 06/05/2019  ○○○
.. thêm bộ nữa .. gửi giúp .. (lưu kho) - (giao dịch x 01 ngày)
 
 
 
Cập nhật lúc 08:20 08/05/2019  ○○○
.. úi ời .. "đồ chơi" .. (lưu kho chưa dùng) - (đấu giá 01 ngày) - xong
 
 
 
 
 
 
 
Cập nhật lúc 08:20 08/05/2019  ○○○
.. ơ hờ ..  .. vậy rồi vẫn bị .. không rẻ .. (đấu giá 0,5 ngày) - xong
 
 
 
 
 
 
Cập nhật lúc 09:26 09/05/2019  ○○○
.. nhôm 1 tặng 1 .. ké gửi ..
Giá về 500k (đấu giá/thỏa thuận x 1,5 ngày) - xong
 
 
 
Đăng lúc 13:22 07/05/2019  ○○○
.. cây đồng ~43cm ..
Giá về 1.x .. (giao dịch x thỏa thuận)
 
 
 
Đăng lúc 13:36 07/05/2019  ○○○
.. ké gửi 2 .. (lưu kho) .. hỏi còn ai .."chơi~chữ" .. (giao dịch x thỏa thuận)
15-16-17
 
 
 
16-18-22
 
 
 

105 Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Cập nhật lúc 15:08 18/06/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
.. ké "chơi" màu ấy ..  .. (lưu kho chưa dùng)

 
 
 
 
Cập nhật lúc 13:59 18/06/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
.. kính cụ .. theo sách vở ..
Giá về 1.700k (đấu giá 01 ngày)
 
 
 
 
 
 
 
Cập nhật lúc 08:21 18/06/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
.. gửi cụ ..
Giá về 1.100k (đấu giá 1,5 ngày)
 
 
 
 
 
 
 
Cập nhật lúc 16:23 17/06/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
.. ké gửi ..  
 
 
 
 
 
Cập nhật lúc 15:07 17/06/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
"J".. nho nhỏ mà quan trọng .. (đấu giá 02 ngày)
 
 
 
 
 
Cập nhật lúc 10:45 17/06/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
.. ké gửi .. (giao dịch x 02 ngày)
 
 
Cập nhật lúc 08:11 18/06/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
.. "đồ chơi" .. này sao Tây thích thế ..  ..
Giá về 2.900k (đấu giá 0,5 ngày) - xong
 
 
 
Cập nhật lúc 08:12 18/06/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
.. cụ ..
Giá về 700k (đấu giá 01 ngày) - xong
 
 
 
 
Trang:  1 2  3  4  5  ... Trang kế Trang cuối
Đăng Phản Hồi 
Báo cáo