Thích ○○○ 
Đăng lúc 10:48 03/05/2019  ○○○
.. thanh lý cả lô 8 cây (~33cm) .. 
Giá về 2.x (giao dịch x 0,5 ngày)
 
 
 
Cập nhật lúc 08:07 05/05/2019  ○○○
.. thêm đôi nhôm ..
Giá về 400k (đấu giá 1,5 ngày) - xong
 
 
Cập nhật lúc 09:27 06/05/2019  ○○○
.. gửi ..
Giá về 600k (đấu giá 02 ngày) - xong
 
 
 
 
Đăng lúc 08:08 04/05/2019  ○○○
.. thi thoảng thay áo ..  .. (04 đồng + 01 nhôm)
Giá về 700k (đấu giá 1,5 ngày)
 
 
 
Đăng lúc 09:06 04/05/2019  ○○○
.. nào cụ "chơi" .. 
Giá về 800k (đấu giá 1,5 ngày)
 
 
 
 
 
 
Cập nhật lúc 09:26 06/05/2019  ○○○
ké gửi .. họ hiếm "ECCO" ..  .. (đấu giá 1,5 ngày) - xong
 
 
 
 
 
 
Cập nhật lúc 13:38 06/05/2019  ○○○
.. còn cặp gửi cụ .. (lưu kho) - (giao dịch x 01 ngày) - xong
 
 
Đăng lúc 22:19 05/05/2019  ○○○
.. gửi cụ .. cả đôi .. (đấu giá 01 ngày)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cập nhật lúc 08:19 08/05/2019  ○○○
.. gửi .. S.C .. (đấu giá 01 ngày) - xong
 
 

103 Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Cập nhật lúc 08:21 18/06/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
.. gửi cụ ..
Giá về 1.100k (đấu giá 1,5 ngày)
 
 
 
 
 
 
 
Cập nhật lúc 16:23 17/06/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
.. ké gửi ..  
 
 
 
 
 
Cập nhật lúc 15:07 17/06/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
"J".. nho nhỏ mà quan trọng .. (đấu giá 02 ngày)
 
 
 
 
 
Cập nhật lúc 10:45 17/06/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
.. ké gửi .. (giao dịch x 02 ngày)
 
 
Cập nhật lúc 08:11 18/06/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
.. "đồ chơi" .. này sao Tây thích thế ..  ..
Giá về 2.900k (đấu giá 0,5 ngày) - xong
 
 
 
Cập nhật lúc 08:12 18/06/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
.. cụ ..
Giá về 700k (đấu giá 01 ngày) - xong
 
 
 
 
Cập nhật lúc 09:12 16/06/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
.. gửi cụ .. (giao dịch x 01 ngày)
 
 
Cập nhật lúc 10:45 17/06/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
.. đồ chơi gửi cụ .. (giao dịch x 01 ngày) - xong
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang:  1 2  3  4  5  ... Trang kế Trang cuối
Đăng Phản Hồi 
Báo cáo