Thích ○○○ 
Cập nhật lúc 08:14 02/05/2019  ○○○
.. ké gửi .. (giao dịch x 0,5 ngày) - xong
 
 
Đăng lúc 08:24 01/05/2019  ○○○
.. "tác phẩm nghệ thuật" .. các cụ ăn chơi thật .. (không giao dịch)
 
 
 
 
Cập nhật lúc 08:13 03/05/2019  ○○○
.. ké .."đồ chơi" ..
Giá về 2.500k (đấu giá 0,5 ngày) - xong
 
 
 
 
 
 
 
 
Cập nhật lúc 08:13 03/05/2019  ○○○
.. Ơ hờ ..  ..
Giá về 1.900k (đấu giá 0,5 ngày) - xong
 
 
 
 
 
 
 
Đăng lúc 13:20 02/05/2019  ○○○
.. cả 3 gửi .. (giao dịch x thỏa thuận)
 
 
Đăng lúc 14:55 02/05/2019  ○○○
..  ..
Giá về 700k (đấu giá 0,5 ngày)
 
 
 
 
 
 
Đăng lúc 15:01 02/05/2019  ○○○
.. gửi bộ .. xì lô ..
Giá về 1.x giao dịch
 
 
 
 
 
 
Đăng lúc 08:19 03/05/2019  ○○○
.. gửi đồ .. (giao dịch x 1,5 ngày)
 
 
 
 
Cập nhật lúc 08:07 05/05/2019  ○○○
.. gửi cụ chơi ..
Giá về 1.900k (đấu giá 1,5 ngày) - xong
 
 
 
 
 
 

105 Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Cập nhật lúc 15:08 18/06/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
.. ké "chơi" màu ấy ..  .. (lưu kho chưa dùng)

 
 
 
 
Cập nhật lúc 13:59 18/06/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
.. kính cụ .. theo sách vở ..
Giá về 1.700k (đấu giá 01 ngày)
 
 
 
 
 
 
 
Cập nhật lúc 08:21 18/06/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
.. gửi cụ ..
Giá về 1.100k (đấu giá 1,5 ngày)
 
 
 
 
 
 
 
Cập nhật lúc 16:23 17/06/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
.. ké gửi ..  
 
 
 
 
 
Cập nhật lúc 15:07 17/06/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
"J".. nho nhỏ mà quan trọng .. (đấu giá 02 ngày)
 
 
 
 
 
Cập nhật lúc 10:45 17/06/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
.. ké gửi .. (giao dịch x 02 ngày)
 
 
Cập nhật lúc 08:11 18/06/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
.. "đồ chơi" .. này sao Tây thích thế ..  ..
Giá về 2.900k (đấu giá 0,5 ngày) - xong
 
 
 
Cập nhật lúc 08:12 18/06/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
.. cụ ..
Giá về 700k (đấu giá 01 ngày) - xong
 
 
 
 
Trang:  1 2  3  4  5  ... Trang kế Trang cuối
Đăng Phản Hồi 
Báo cáo