Thích ○○○ 
Đăng lúc 10:23 26/04/2019  ○○○
.. gửi vui .. pot "C" bản đặc biệt .... (không giao dịch)
 
 
 
 
Đăng lúc 14:11 26/04/2019  ○○○
.. ké gửi .. "câu lạc bộ - mua về cất" ..  .. (nguyên hộp chưa dùng)
Giá về 2.x thỏa thuận
 
 
 
Cập nhật lúc 06:10 29/04/2019  ○○○
.. (giao dịch x 02 ngày) - xong
 
 
 
 
 
Cập nhật lúc 06:11 29/04/2019  ○○○
.. "A.S"~40cm đồng .. đồ chơi .. (giao dịch x 02 ngày) - xong
 
 
 
 
 
 
Cập nhật lúc 06:11 29/04/2019  ○○○
.. đơn chiếc .. mà cũng đủ ghê gớm .. "đồ chơi"
Giá về 500k (đấu giá 02 ngày) - xong
 
 
 
 
 
 
Cập nhật lúc 06:12 29/04/2019  ○○○
.. bản dành cho các cụ PCCC .. (đấu giá 02 ngày) - xong
 
 
 
 
 
Cập nhật lúc 10:27 30/04/2019  ○○○
.. đơn giản vậy .. mà không phải vậy .. "biểu tượng cho cả quốc gia" .. 
Giá về 500k (đấu giá 02 ngày) - xong
 
 
Cập nhật lúc 10:27 30/04/2019  ○○○
.. thực sự .. nể - sợ .. các cụ ngày ấy .. (đấu giá 02 ngày) - xong
 
 
 
 
 
Cập nhật lúc 06:10 29/04/2019  ○○○
.. bên cụ A ..
Giá về 600k (đấu giá 1,5 ngày) - xong
 
 

103 Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Cập nhật lúc 08:21 18/06/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
.. gửi cụ ..
Giá về 1.100k (đấu giá 1,5 ngày)
 
 
 
 
 
 
 
Cập nhật lúc 16:23 17/06/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
.. ké gửi ..  
 
 
 
 
 
Cập nhật lúc 15:07 17/06/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
"J".. nho nhỏ mà quan trọng .. (đấu giá 02 ngày)
 
 
 
 
 
Cập nhật lúc 10:45 17/06/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
.. ké gửi .. (giao dịch x 02 ngày)
 
 
Cập nhật lúc 08:11 18/06/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
.. "đồ chơi" .. này sao Tây thích thế ..  ..
Giá về 2.900k (đấu giá 0,5 ngày) - xong
 
 
 
Cập nhật lúc 08:12 18/06/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
.. cụ ..
Giá về 700k (đấu giá 01 ngày) - xong
 
 
 
 
Cập nhật lúc 09:12 16/06/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
.. gửi cụ .. (giao dịch x 01 ngày)
 
 
Cập nhật lúc 10:45 17/06/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
.. đồ chơi gửi cụ .. (giao dịch x 01 ngày) - xong
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang:  1 2  3  4  5  ... Trang kế Trang cuối
Đăng Phản Hồi 
Báo cáo