Thích ○○○ 
langthangpho - 21 Thành viên đã xác thực (9)  |   lúc 22/04/2015, 08:45:53 AM  |    Gửi tin nhắn |  Chỉnh sửa
Ventose; về sẽ báo bác và trên Topic, hiện nay tính cả bác nữa là 3 bơm đã đặt.
Đăng lúc 19:08 22/04/2015  ○○○
Bác nào hỏi bàn đạp, xem tham khảo giúp, còn nhiều loại, nhiều kiểu ... từ từ hoặc cần loại nào inbox em up dần
LYOTARD (70's)
    
Giá dự kiến: 1.000k-1.200k
... sẽ còn rất nhiều loại ...
langthangpho - 21 Thành viên đã xác thực (9)  |   Sửa lần cuối bởi langthangpho lúc 08:33 20/06/2016  |    Gửi tin nhắn |  Chỉnh sửa
Đã giao dịch xong (còn bộ khác mà giá lên ... nên ... thôi)
Đăng lúc 20:19 22/04/2015  ○○○
LYOTARD (60's)
CvMxZIN.jpg (800×600) dcSG9Pb.jpg (800×600) iSbRoGH.jpg (800×600)
Giá dự kiến: 1.000k-1.200k
langthangpho - 21 Thành viên đã xác thực (9)  |   lúc 23/04/2015, 10:44:43 AM  |    Gửi tin nhắn |  Chỉnh sửa
Có gì sẽ báo lại bác nha; tks!
Cập nhật lúc 14:25 15/05/2017  ○○○
... tiếp tục đây, các anh xem
Lyotard (có đầy đủ quai - rọ)
   
(... còn nhiều loại khác ...)
Cập nhật lúc 14:25 15/05/2017  ○○○
Gửi vài anh luôn ạh, tham khảo tiếp ..
Simplex (50's) Tour de France
h3hUOn3.jpg (800×600) bk1qst7.jpg (800×600) svHjvbJ.jpg (800×600) PqqhtDb.jpg (800×600)

langthangpho - 21 Thành viên đã xác thực (9)  |   lúc 27/04/2015, 10:10:53 AM  |    Gửi tin nhắn |  Chỉnh sửa
Mấy cặp trên về .. (phải đặt)
Giá dự kiến: 1.200k - 1.300k
Cập nhật lúc 15:00 24/04/2015  ○○○
Có anh nào nhu cầu bàn đạp loại này (hàng kho, chưa sử dụng)
Giá cũng vừa tiền (liên hệ để em hỏi nếu có nhu cầu)
  hay ...
hay ..
 

105 Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Cập nhật lúc 15:08 18/06/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
.. ké "chơi" màu ấy ..  .. (lưu kho chưa dùng)

 
 
 
 
Cập nhật lúc 13:59 18/06/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
.. kính cụ .. theo sách vở ..
Giá về 1.700k (đấu giá 01 ngày)
 
 
 
 
 
 
 
Cập nhật lúc 08:21 18/06/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
.. gửi cụ ..
Giá về 1.100k (đấu giá 1,5 ngày)
 
 
 
 
 
 
 
Cập nhật lúc 16:23 17/06/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
.. ké gửi ..  
 
 
 
 
 
Cập nhật lúc 15:07 17/06/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
"J".. nho nhỏ mà quan trọng .. (đấu giá 02 ngày)
 
 
 
 
 
Cập nhật lúc 10:45 17/06/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
.. ké gửi .. (giao dịch x 02 ngày)
 
 
Cập nhật lúc 08:11 18/06/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
.. "đồ chơi" .. này sao Tây thích thế ..  ..
Giá về 2.900k (đấu giá 0,5 ngày) - xong
 
 
 
Cập nhật lúc 08:12 18/06/2019  ○○○
langthangpho (21)
Địa chỉ: Hà_Nội * Việt_Nam (0084.983.180.686 * mobi/zalo/viber)
Điện thoại: 0983-18 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
.. cụ ..
Giá về 700k (đấu giá 01 ngày) - xong
 
 
 
 
Trang:  1 2  3  4  5  ... Trang kế Trang cuối
Đăng Phản Hồi 
Báo cáo