Thích ○○○ 

Thông báo về thay đổi trong hiển thị bản tin và chức năng Up tin

Thông tin shop:
Thanh Sang 212
Quản trị web
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh - HCM
Điện thoại shop:
093338 
Đăng 17:01 29/05/2019 ○ Cập nhật 17:02 29/05/2019
Kính chào quý thành viên Phố,

Hiện nay Phố Xe Xưa đã có một số chỉnh sửa như sau:
 
- Trang bản tin chỉ hiển thị bài viết của tác giả và không hiển thị bài phản hồi của thành viên khác. Thành viên khác có khu vực bình luận riêng ở bên dưới trang.  Hiện nay số trang hiển thị chưa chính xác do chưa được đếm lại, sắp tới sẽ đếm lại.

- Chức năng up tin được thực hiện đơn giản hơn, bằng cách bấm vào link Up tin ở đầu bài viết, đăng bài phản hồi sẽ không up được tin.

- Chức năng Đăng ô mới, chính là chức năng đăng phản hồi trước đây, nhưng hiện nay chỉ còn dành cho tác giả bản tin, thành viên khác có chức năng bình luận ở dưới trang.

Thông tin shop

Thanh Sang 212
Quản trị web
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh - HCM
Điện thoại shop:
093338

2 Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Cập nhật lúc 17:02 29/05/2019  ○○○
Thanh Sang (212)
Quản trị web
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 093338 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
Cập nhật lúc 17:01 29/05/2019  ○○○
Thanh Sang (212)
Quản trị web
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 093338 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
Báo cáo