Thích ○○○ 
loongnguyen - 55 Thành viên đã xác thực (29)  |   lúc 13/09/2013, 08:39:24 AM  |    Gửi tin nhắn |  Chỉnh sửa
Vi e thao CAI bao cua no RA roi ,bac Co the dem di giam dinh nhom hoac so sanh nhom japan voi cai hang cua e no the nao la bit ma...e bao test,hehe.con bac thich loai trung quoc e co lun..
loongnguyen - 55 Thành viên đã xác thực (29)  |   lúc 13/09/2013, 08:39:22 AM  |    Gửi tin nhắn |  Chỉnh sửa
Vi e thao CAI bao cua no RA roi ,bac Co the dem di giam dinh nhom hoac so sanh nhom japan voi cai hang cua e no the nao la bit ma...e bao test,hehe.con bac thich loai trung quoc e co lun..
Cập nhật lúc 22:30 29/11/2013  ○○○
up


Đăng lúc 22:15 13/09/2013  ○○○
Đăng lúc 11:25 14/09/2013  ○○○
up

Đăng lúc 13:24 15/09/2013  ○○○
up

Đăng lúc 16:15 15/09/2013  ○○○
Đăng lúc 20:01 15/09/2013  ○○○
up

Đăng lúc 10:47 16/09/2013  ○○○

1 Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Cập nhật lúc 23:04 06/07/2019  ○○○
LiễuThành Ngoan (0)
Địa chỉ: Ninh Kiều
Điện thoại: 09073 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
Shop còn dây tua rebel cb125 ko
Báo cáo