Email
Mật khẩu
Đăng ký  Quên mật khẩu? 

Đùm zin thanh lý

Đăng phản hồi Đăng tin mới
23:00 14/03/2019
Điện thoại: 0972-49-1368
Địa chỉ: Nguyễn Khang Cầu Giấy Hà Nội
14 bạn bè
 Kết bạn
E dọn kho thanh lý. Ae xem bên dưới ạ. Thanks

Sửa lần cuối lúc 12:40 22/03/2019
-Tùng số ĐT: 0972-491368
-Địa chỉ Nguyễn Khang- Q. Cầu Giấy– Hà Nội.
-Tên TK: Nguyễn Thanh Tùng, số TK: 0021001617065
NH Vietcombank chi nhánh Hà nội.


#1 23:01 14/03/2019
Điện thoại: 0972-49-1368
Địa chỉ: Nguyễn Khang Cầu Giấy Hà Nội
14 bạn bè
 Kết bạn
Tình trạng như hình ạ. 
Em bán 300k ạ.
Ship toàn quốc ae tự trả phí ship ạ. Thanks

 

 
 
 
 
 


Sửa lần cuối lúc 23:07 14/03/2019
-Tùng số ĐT: 0972-491368
-Địa chỉ Nguyễn Khang- Q. Cầu Giấy– Hà Nội.
-Tên TK: Nguyễn Thanh Tùng, số TK: 0021001617065
NH Vietcombank chi nhánh Hà nội.
#2 10:25 16/03/2019
Điện thoại: 0972-49-1368
Địa chỉ: Nguyễn Khang Cầu Giấy Hà Nội
14 bạn bè
 Kết bạn
-Tùng số ĐT: 0972-491368
-Địa chỉ Nguyễn Khang- Q. Cầu Giấy– Hà Nội.
-Tên TK: Nguyễn Thanh Tùng, số TK: 0021001617065
NH Vietcombank chi nhánh Hà nội.
#3 09:37 17/03/2019
Điện thoại: 0972-49-1368
Địa chỉ: Nguyễn Khang Cầu Giấy Hà Nội
14 bạn bè
 Kết bạn
-Tùng số ĐT: 0972-491368
-Địa chỉ Nguyễn Khang- Q. Cầu Giấy– Hà Nội.
-Tên TK: Nguyễn Thanh Tùng, số TK: 0021001617065
NH Vietcombank chi nhánh Hà nội.
#4 16:24 19/03/2019
Điện thoại: 0972-49-1368
Địa chỉ: Nguyễn Khang Cầu Giấy Hà Nội
14 bạn bè
 Kết bạn
-Tùng số ĐT: 0972-491368
-Địa chỉ Nguyễn Khang- Q. Cầu Giấy– Hà Nội.
-Tên TK: Nguyễn Thanh Tùng, số TK: 0021001617065
NH Vietcombank chi nhánh Hà nội.
#5 11:21 20/03/2019
Điện thoại: 0972-49-1368
Địa chỉ: Nguyễn Khang Cầu Giấy Hà Nội
14 bạn bè
 Kết bạn
-Tùng số ĐT: 0972-491368
-Địa chỉ Nguyễn Khang- Q. Cầu Giấy– Hà Nội.
-Tên TK: Nguyễn Thanh Tùng, số TK: 0021001617065
NH Vietcombank chi nhánh Hà nội.
#6 10:20 21/03/2019
Điện thoại: 0972-49-1368
Địa chỉ: Nguyễn Khang Cầu Giấy Hà Nội
14 bạn bè
 Kết bạn
-Tùng số ĐT: 0972-491368
-Địa chỉ Nguyễn Khang- Q. Cầu Giấy– Hà Nội.
-Tên TK: Nguyễn Thanh Tùng, số TK: 0021001617065
NH Vietcombank chi nhánh Hà nội.
#7 12:40 22/03/2019
Điện thoại: 0972-49-1368
Địa chỉ: Nguyễn Khang Cầu Giấy Hà Nội
14 bạn bè
 Kết bạn
-Tùng số ĐT: 0972-491368
-Địa chỉ Nguyễn Khang- Q. Cầu Giấy– Hà Nội.
-Tên TK: Nguyễn Thanh Tùng, số TK: 0021001617065
NH Vietcombank chi nhánh Hà nội.
Đăng phản hồi Đăng tin mới

Bạn cần phải đăng nhập mới gửi được phản hồi.