gl pô xe CD90 pô xi zin ko mụt lủng pô zin theo xe kho.