gl pô CD50 có vỷ che nóng pô zin theo xe kho xi zin còn rất đẹp