gl cóc đèn xe CD CL 68-72 nước sơn zin còn khá đẹp