gl dè mủ zin xe 1967 dè có hàn như hình 
Giá 4500k