Em tìm niền sau đới cao cho con CD125 benly của mình...Anh chị nào có vui lòng nhắn tin. Cám ơn nhiều nhiều. 0914056839.