Thích ○○○ 

Xe số 466 , đang trên đường về từ Nhật . Về VN giấy a/e tự lo . Honda CD125T , CD125T-120

Thông tin shop:
Binhnguyen 60
Địa chỉ: binhnguyenmoto.com - Hải ngoại
Điện thoại shop:
+8558838 
Đăng 22:22 11/07/2019 ○ Cập nhật 22:23 11/07/2019
Xe số 466 , đang trên đường về từ Nhật . Về VN giấy a/e tự lo . 
Honda CD125T , CD125T-1204970 , giá $ 1.700usd( bao ship đến HN )

7599-1-1

7599-2-1

7599-3-1

7599-4-1

7599-5-1


Thông tin shop

Binhnguyen 60
Địa chỉ: binhnguyenmoto.com - Hải ngoại
Điện thoại shop:
+8558838

website : binhnguyenmoto.com
fb binhnguyen moto
Mail : binhnguyen2007@ymail.com
ĐT +855.88.3879.111( có viper . zalo)

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo