Cặp bánh lốp niềng trước sau , đồng bộ 
nòi tháo từ xe BOS KAWASAKI 175 
Nguyên lành . Rất đẹp  giá tl , bao ship, no cod . Ok mời gọi số 0905650899 nhé 
1.T
Tháo từ xe thùng