gl cặp ống sắt phuột sau xe 82 màu xanh biển nước sơn zin