Thành viên đã xác thực (2)
do.ngoc.vip (2 )
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 104168
Tham gia từ: 29/12/2012
Điện thoại: 0919168333
Địa chỉ: Bùi Đình Tuý Sài Sòn & Hà Nội!
Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh

Bạn hàng xóm (9)