Yên da Đức lành nguyên, cốt zin kèm cả cọc yên. Giá bán 380k chưa có tiền vận chuyển,
Vietcombank 0451000401341 Chi nhánh Thành Công, Hà Nội. CTK Nguyễn Danh Chỉnh.