Thành viên đã xác thực (7)
Trúc Phong (8 )
Đời là vạn ngày sầu_ Biết tìm vui chốn nào?
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 95712
Tham gia từ: 29/09/2012
Điện thoại: 0934486555
Địa chỉ: q.7, Saigon
Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh

Bạn hàng xóm (20)