Thành viên đã xác thực (23)
Nguyen Danh Chỉnh (29 )
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 87529
Tham gia từ: 24/06/2012
Điện thoại: 0903441977 ZALO
Địa chỉ: thanh xuân HN, số Vietel 033 725 603
Tỉnh thành: Hà Nội

Bạn hàng xóm (21)