Thành viên đã xác thực (43)
Khánh Duy (40 )
Sự tín nhiệm không chỉ là một thái độ tốt đẹp nên có mà bắt buộc phải có bởi vì thiếu sự tín nhiệm sẽ phải trả giá bằng tiền bạc(Judy Stokley) Email : Khaduy81@yahoo.com.vn
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 67234
Tham gia từ: 02/08/2011
Điện thoại: 0909393136
Địa chỉ: Quận 2, TP HCM
Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh

Bạn hàng xóm (287)