Thành viên đã xác thực (4)
Nguyễn Trường Thịnh (3 )
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 44749
Tham gia từ: 10/12/2009
Điện thoại: 0904333332
Địa chỉ: Hà Nội
Tỉnh thành: Hà Nội

Bạn hàng xóm (6)