Thành viên đã xác thực (0)
đặng thành trường (2 )
UY TÍN LÀ VÀNG- KHÁCH HÀNG LÀ THƯỢNG ĐẾ
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 152239
Tham gia từ: 06/05/2014
Điện thoại: 0931.368.379
Địa chỉ: 39 đô đốc chấn,p. sơn kì, q. tân phú
Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh

Bạn hàng xóm (2)