Thành viên đã xác thực (4)
Trần Quang Tuấn (4 )
TRẦN QUANG TUẤN, stk: 0451001889826, VCB Thành công, HN
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 133563
Tham gia từ: 31/10/2013
Điện thoại: 0988265862
Địa chỉ: Ngõ 134, đê Trần Khát Chân, HBT, HN
Tỉnh thành: Hà Nội

Bạn hàng xóm (7)